gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
קבוצות Google
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זוברכות חמות לחתני תורה ובראשית  ולאשת החיל של הקהילה:

חתן תורה : ר' מאיר ביר
חתן בראשית: ר' יצחק פורת
חתן כל הנערים: ר' אברהם אשר
אשת החיל של הקהילה: הגב' רחל גיא

חברי הקהילה מוזמנים לקידושא רבא (באולם בית אהרון)

אי"ה בשבת פרשת נח , ד' בחשון תשע"ז,  5/11/2016
לאחר התפילה במנין המרכזי .


במוצאי שבת הבאה
עוברים לשעון חורף
שימו לב לשינויים בזמני התפילה

 
פרשת השבוע: בראשית   כניסת שבת:          יציאת שבת: 
 


לפרשת בראשית - חטאו של הבל - הרב אברהם וסרמן


 


 
         

שלמי תודה

שלמי תודה

 


סרטון חדש: גולדרייך ז"ל במיטבו


 


פנייה מוועדת הצדקה


 


תפילת ילדים בשבת


 


אורחי "כולל יום השישי" ע"ש יוסי ועטרה רבינוביץ


 
 
   

 
תפילות ימי החול      
שחרית מניין ראשון   5:55
מניין ראשון בימים ב' וה'   5:50
שחרית מניין שני   7:00
שחרית מניין שלישי   8:00
מנחה  
ערבית  
ערבית - מניין שני   21:00
תפילות השבת  
מנחה בערב שבת
שחרית - מניין ראשון 7:00
שחרית שבת 08:30
מנחה גדולה 13:20
מנחה
ערבית - יציאת שבת
     
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל