gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
קבוצות Google
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זופרשת השבוע: ויצא  כניסת שבת:          יציאת שבת: 
בתיה וטוביה מרגלית ז"ל


לפרשת תרומה - שלושת ממדי התרומה - הרב יחזקאל פרנקל


 


 
         

לוח זמנים פורים


 


שבת פורים


 


מתנות לאביונים


 


בחירות למועצת העמותה תשע"ז


 


מבצע פסח


 


חוג דרמה לנערות


 


פנייה מוועדת הצדקה


 


תפילת ילדים בשבת


 


אורחי "כולל יום השישי" ע"ש יוסי ועטרה רבינוביץ


 
 
   

 

תפילות ימי החול      
שחרית מניין ראשון   5:55
מניין ראשון בימים ב' וה'   5:50
מניין ראשון בתענית אסתר   5:40
שחרית מניין שני   7:00
שחרית מניין שלישי   8:00
מנחה   17:27
ערבית   17:57
ערבית - מניין שני   21:00
תפילות השבת  
מנחה בערב שבת  17:32
שחרית - מניין ראשון 7:00
שחרית שבת 8:00
מנחה גדולה 13:20
מנחה 17:17
ערבית - יציאת שבת 18:18
בפורים  
קריאת מגילה מוצ"ש 19:20
שחרית בפורים 5:40,7:00,8:00
מנחה 13:30,17:39
     
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל