gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
קבוצות Google
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זו


 
פרשת השבוע: ניצבים   כניסת שבת:          יציאת שבת: 
 


לפרשת ניצבים - הנסתרות והנגלות - דני גינזבורג


 


 
         

מכירת מקומות לימים הנוראים תשע"ז


 


סיום סדר נשים עם הרב הראשי


 


סיור באתרי הגבורה בגולן עם אביגדור קהלני


 


פניה לנשים ולבנות הקהילה - לקראת שמחת תורה

פניה לנשים ולבנות הקהילה - לקראת שמחת תורה

 


פנייה מוועדת הצדקה


 


תפילת ילדים בשבת


 


אורחי "כולל יום השישי" ע"ש יוסי ועטרה רבינוביץ


 


הכנסת ספר תורה להיכל בית הכנסת


 
 
   

 
תפילות ימי החול      
שחרית מניין ראשון   5:55
מניין ראשון בימים ב' וה'   5:50
שחרית מניין שני   7:00
שחרית מניין שלישי   8:00
מנחה  
ערבית  
ערבית - מניין שני   21:00
תפילות השבת  
מנחה בערב שבת
שחרית - מניין ראשון 7:00
שחרית שבת 08:30
מנחה גדולה 13:20
מנחה
ערבית - יציאת שבת
ימי הסליחות וראש השנה  
שחרית בימי הסליחות 5:40,6:50,7:50
סליחות "זכור ברית" 23:00
   
כניסת החג 18:02
מנחה בערב החג 18:12
שחרית בנוסח עדות המזרח 8:00
שחרית בשני ימי החג 8:30
מנחה בשני ימי החג אחרי מוסף, 17:50
ערבית ליל ב' דר"ה 18:44
ערבית מוצאי החג 18:58
   
שחרית בצום גדליה 5:30, 6:50, 7:50
מנחה בצום גדליה 17:55
     
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל