gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
 
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זו
חג שבועות שמח
 
פרשת השבוע: ויצא  כניסת שבת:          יציאת שבת: 
 

לפרשת נשא - דרך ארץ דרך האמצע - דר' עמיחי פישלר


 


 
         

תיקון ליל שבועות


 


סיפורו של אריה טימנס

סיפורו של אריה טימנס

 


חוג דרמה לנערות


 


פנייה מוועדת הצדקה


 


תפילת ילדים בשבת


 


אורחי "כולל יום השישי" ע"ש יוסי ועטרה רבינוביץ


 
 
   

 

תפילות ימי החול      
שחרית מניין ראשון   5:55
מניין ראשון בימים ב' וה'   5:50
שחרית מניין שני   7:00
שחרית מניין שלישי   8:00
מנחה   19:31
ערבית   20:01
ערבית - מניין שני   21:00
תפילות השבת  
מנחה בערב שבת  19:30
שחרית - מניין ראשון 7:00
שחרית שבת 8:30
מנחה גדולה 13:20
מנחה 19:20
ערבית - יציאת שבת 20:26
חג השבועות  
הדלקת הנרות 19:18
מנחה בערב החג 19:28
7 ברכות משפחת סקסטין 22:00
שחרית 04:50, 08:30
מנחה 13:20, 19:15
מוצאי החג 20:30
     
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל