gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
קבוצות Google
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זו


הנהלה ובעלי תפקידים

דף הבית >> הנהלה ובעלי תפקידים

שם משפחה שם פרטי טלפון תפקיד
אברך יעקב 03-5718450 אב הבית
ארנפלד אליהו 037311636
0506245551
יו"ר ועדת התרבות - חבר הנהלה
בורשטיין משה 03-5733367
054-4282893
חבר מועצה
בן-כוכב חנה 03-6774105
0508340200
חברת מועצה
גיא רחל 03-5719098
054-6414419
חברת מועצה
ונדרולדה אהרן 035734125
0522682431
יו"ר ועדת בית הכנסת - חבר הנהלה
וסרמן אברהם 03-5718556
054-4571855
רב הקהילה
יפה אלעזר 035720111
0542329220
מ"מ יו"ר  ההנהלה - חבר הנהלה
אולמר דוד 03-5718883
054-4688097
חבר מועצה
מידן אלדן 036770611
054-7772254
מזכיר - חבר הנהלה
נוי עופר 052-3646861
077-3295307
 
יו"ר ועדת הבניין  - חבר הנהלה
סקסטין איילת 03-7316237
052-8406691
חברת מועצה
סנדיק שלום 03-5718932
054-6701280
גזבר וחבר מועצה
פורת יצחק 035717557
0545937781
חבר מועצה
פז אסתר 03-5719260
052-2522205
חברת מועצה
פרישטיק גידי 03-6103810
054-4571934
יו"ר ההנהלה
קוטנר ארז 052-8780183
03-5733385
יו"ר ועדת הכספים - חבר הנהלה

ועדת בית הכנסת - חלוקת התפקידים ותחומי האחריות

בימי החול
שחרית – מניין ראשון       יצחק פינקל,  מ"מ -  אהרון ונדרוולדה
שחרית –מניין שני            ישראל קייזר,  מ"מ – יוסף סגל
שחרית – מניין שלישי         ראובן הלר, מ"מ  יהודה תשובה
מנחה וערבית                אהרון ונדרולדה, מ"מ – יצחק פינקל

בשבתות
מנחה ערב שבת                       יצחק פינקל, מ"מ – אהרון ונדרולדה
קביעת בעלי תפילה                    יצחק פורת, מ"מ- אלעזר יפה
מניין ראשון                              יצחק פינקל, מ"מ – אהרן ונדרולדה
בעלי קריאה                              אלון שטרן
ליווי פתיחת הארון                      יצחק פורת, יעקב ולטר
קביעת עליות                             אלדן מידן, מ"מ – ישראל לקס
גבאי קריאה בתורה                      ארז קוטנר,  מושיק גולדשטיין,
גבאי שני                                   משה בורשטיין,  מ"מ אלי ארנפלד
מנחה גדולה                               עמירם סבן, מ"מ - יהושע נוויסטדטר
מנחה                                       עופר נוי, מ"מ אהרון ונדרולדה,יעקב אברך
אחראי דרשנים                           גידי פרישטיק, אלעזר יפה
ערבית מוצ"ש                             נחמיה נוי , אלדן מידן
תאום חתנים מחוץ לקהילה            יענית גולדפרב
אחראיות שיעורי נשים                  מיכל פרישטיק, חנה בן כוכב, ציפי סבן
עזרת הנשים                             חנה אברך, חיה מינרבי, יהודית קרול, איילת סקסטין, חנה בן כוכב
כללי
אחראי על אולם "בית אהרון"         אפי פז
רכז "כוללים"                             מאיר מינרבי
אחראי רכש                               דוד אולמר, עופר נוי
לוח המודעות                            חיים זר כבוד, איילת סקסטין
לוח מודעות דיגיטלי                    אלדן מידן
אתר האינטרנט                           מיכאל טוכפלד
הכנת ספרי תורה                        אהרון ונדרולדה, יהודה תשובה, איציק פינקל
החלפת פרוכות                           יצחק פינקל
הודעות לקהילה                         יעקב אברך, מ"מ משה בורשטיין
ליווי אורחים                              אלעזר יפה מ"מ אלי ארנפלד
טיפול בלוח  יזכור                        צורי פלד

                                   
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל