gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
 
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זו


הנהלה ובעלי תפקידים

דף הבית >> הנהלה ובעלי תפקידים

שם משפחה שם פרטי טלפון תפקיד
ארנפלד אליהו 037311636
0506245551
יו"ר ועדת התרבות - חבר הנהלה
ברנט  אורית 0546490998 חברת מועצה
ברקוביץ  ברברה 054.4623029 גזברית
גיא רחל 03-5719098
054-6414419
חברת מועצה -  וועדת הבניין
דורי עזרא 052.2678495 חבר מועצה חבר וועדת הבניין
וסרמן הרב אברהם 03-5718556
054-4571855
רב הקהילה
וסרמן אשי 054-3130307 אב הבית
יפה אלעזר 035720111
0542329220
מזכיר העמותה - חבר הנהלה
טמנס אריה 050.7955332 יו"ר  ועדת בית הכנסת - חבר הנהלה
מידן אלדן 036770611
054-7772254
יו"ר העמותה - חבר  הנהלה
נויסטדטר מלכה 052-3986653 חברת מועצה וועדת הבניין 
סבן הרב עמירם 052-7710559 חבר מועצה וועדת בית הכנסת
סקסטין איילת 03-7316237
052-8406691
חברת מועצה
עוז עזריה
054.3551968
יו"ר ועדת הבניין - חבר הנהלה
פרישטיק גידי 03-6103810
054-4571934
חבר מועצה וועדת תרבות
קוטנר ארז 052-8780183
03-5733385
יו"ר ועדת הכספים - חבר הנהלה

ועדת בית הכנסת - חלוקת התפקידים ותחומי האחריות

בימי החול
שחרית – מניין ראשון       יצחק פינקל,  מ"מ -  אהרון ונדרוולדה
שחרית –מניין שני            ייוסף סגל, מ"מ: חיים מרקוזה
שחרית – מניין שלישי         אריה טימנס
מנחה וערבית                אהרון ונדרולדה, מ"מ – יצחק פינקל

בשבתות
מנחה ערב שבת                       ארז קוטנר, עוז עזריה
קביעת בעלי תפילה                   אריה טימנס, ארז קוטנר מ"מ- אלעזר יפה,
מניין ראשון                              יצחק פינקל, מ"מ – אהרן ונדרולדה
בעלי קריאה                              אלון שטרן
ליווי פתיחת הארון                      אריה טימנס, סגל יוסף
קביעת עליות                             אלדן מידן, מ"מ – ישראל לקס, יהודה תשובה
גבאי קריאה בתורה                      ארז קוטנר,  מושיק גולדשטיין,
גבאי שני                                   משה בורשטיין,  מ"מ אלי ארנפלד
מנחה גדולה                               עמירם סבן, מ"מ - יהושע נוויסטדטר, עוז עזריה
מנחה                                       עוזי דורי, אריה טמנס
אחראי דרשנים                          אלדן מידן, אלעזר יפה
ערבית מוצ"ש                             נחמיה נוי , אלדן מידן
תאום חתנים מחוץ לקהילה            יענית גולדפרב
אחראיות שיעורי נשים                  מיכל פרישטיק, עדית ונדרולדה, ציפי סבן
עזרת הנשים                              מלכה ניוסטדטר, יהודית קרול, איילת סקסטין, ברברה ברקוביץ, אורית ברנט, תהילה סבן
כללי
אחראי על אולם "בית אהרון"         אפי פז
רכז "כוללים"                             יוסף סגל
אחראי רכש                               באחריות ועדת בניין
לוח המודעות                            חיים זר כבוד, איילת סקסטין
לוח מודעות דיגיטלי   והודעות מייל                 אלעזר יפה ואילן אחיטוב
אתר האינטרנט                           מיכאל טוכפלד
הכנת ספרי תורה                         יהודה תשובה, איציק פינקל, אריה טימנס, עוז עזריה
החלפת פרוכות                           יצחק פינקל, אשי וסרמן, עוז עזריה
הודעות לקהילה                         יהודה תשובה, מ"מ משה בורשטיין
ליווי אורחים                              אלעזר יפה מ"מ אלי ארנפלד
טיפול בלוח  יזכור                        צורי פלד
קופת צדקה                                ישראל לקס, עמירם סבן, ארני ארנפלד
ספרייה                                     דוד הלברשטם, פרדי אלגמיל
רכישת ספרים                            הרב יחיאל וסרמן, גידי פרישטיק
מערכת המידעון                          אילן אחיטוב - עורך, איילת סקסטין, רחל גיא, אראלה נאור, רינת טוויטו (צלמת), 
              פעולות לצעירים             יעקב שטרן         
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל