gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
 
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זונושא

שם מעביר השיעור

תאריך/יום קבוע

שעה

מיקום

שיעורי יום ראשון לנשים הרב רוני פרינץ, הרב אברהם  וסרמן ראשון 9:30 חדר העיון
לימוד הורים וילדים הרב אברהם וסרמן, הרב עמירם סבן ומרצים שונים שבת
10:15
באולם בית הכנסת, בבית המדרש, בחדר העיון
פרשת השבוע לנשים ציפי סבן שבת
10:30
אולם בית אהרון
דף יומי ר' אבי קליין ימות השבוע
20:00
בית המדרש
מסכת שבת ר' שלום סנדיק א - ה
06:30
בית המדרש
הדף היומי הרב אברהם וסרמן א - ו
07:40
בית הכנסת
משנה יומית אהרון ונדרוולדה א - ה   בית המדרש בין מנחה לערבית
עיון במדרשי פרשת השבוע הרב אברהם וסרמן שני
18:00
בית המדרש
שיעור בתנ"ך פרופ' יהושע שוורץ רביעי
08:45
בית המדרש
פרשת השבוע-
שיעור ע"ש
ר' ישראל שאומן
ר' חן שריג חמישי 08:00 בית הכנסת
כולל יום השישי
ע"ש ר' יוסי רבינוביץ -
מסכת בבא מציעא
הרב אברהם וסרמן שישי 07:45 בית המדרש
כולל יום השישי - שיעור מרצה אורח שישי 08:45 בית המדרש
שיעור לנשים הרב אברהם סגל שלישי 08:30 בית המדרש
מסכת מכות ר' שלום סנדיק שבת 10:15 בית המדרש
מסכת סנהדרין ר' ישראל הוכוולד שבת שעה לפני מנחה בית המדרש
סעודה שלישית הרב אברהם וסרמן שבת לאחר מנחה בית המדרש
סוגיות בתנ"ך -
במסגרת "כולל
יום ראשון" ע"ש שמחה פישר ז"ל (לנשים וגברים)
הרב רוני פרינץ ראשון 08:45 חדר העיון
מסכת גיטין -עיון ר' שלום סנדיק רביעי 07:45 חדר העיון
         

 
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל