תפילות ימי החול

שחרית

מניין ראשון 5:55

מניין ראשון 5:55

בימים ב' וה' 5:50

מניין שני 7:00

מניין שלישי 8:00

 

מנחה: 16:23 

 

ערבית 16:53

ערבית - מניין שני 21:00

 

תפילות השבת

מנחה בערב שבת  16:25

שחרית 

מניין ראשון  7:00

מניין שני    8:00

 

מנחה גדולה 13:20

מנחה 16:15

 

ערבית - יציאת שבת 17:18

 

 

 

גבורת מרדכי      

בית כנסת ומרכז קהילתי תורני ​  

 

תפילת ילדים מדי שבת בשעה 9:30

  

 סדרת שיעורים חדשה

בספר מלכים 

ע"י הרב אברהם וסרמן

בימי ראשון בשעה 18.00 בערב

מתחילים ביום א', ה' חשוון (3.11.2019)

 

 ***

מזל טוב למשפחת טוכפלד להולדת הנכד/הבן

 

בכולל יום שישי השבוע ירצה עו"ד נתן שפטלוביץ

בנושא "אקדמות מילין לחנוכה, וכן האמת העובדתית לעומת המשפטית וההלכתית.

 

 

 

 

אירועים בקהילה

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​