תפילות ימי החול

שחרית

מניין ראשון 5:55

מניין ראשון 6:00

בימים ב' וה' 5:50

מניין שני 7:00

מניין שלישי 8:00

 

מנחה: 19:29 

 

ערבית 19:59

ערבית - מניין שני 21:00

 

תפילות השבת

מנחה בערב שבת  19:29

שחרית 

מניין ראשון  7:00

מניין שני    8:30

 

מנחה גדולה 13:20

מנחה 19:19

 

ערבית - יציאת שבת 20:24

 

 

גבורת מרדכי      

בית כנסת ומרכז קהילתי תורני ​  

 

 

 

 

במלאת שנה לפטירתו של יקירנו אהרון יוסף (יוסי) ירום ז"ל,

נעלה לקברו ביום רביעי, כ"ד אייר (29.05.19) בשעה 8:30 בבית העלמין סגולה בפתח תקווה.

ביום חמישי כ"ה אייר (30.05.19) בשעה 20:00

נתכנס בבית הכנסת "רינת הדר" שמחה הולצברג 3 גבעת שמואל לערב לימוד וזיכרון. דברי זיכרון מפי חברים ומשפחה, 

שיעור מפי הרב ד"ר מאיר גרוזמן. 

 

 

תפילת ילדים מדי שבת בשעה 10:00

  

תאריך האספה הכללית השנתית נקבע ליום חמישי 6/6/2019 ג' בסיון תשע"ט בשעה 8 בערב.

במידה ולא יהיה מנין חוקי בהתאם לתקנון, תדחה האספה לשעה 8 וחצי בערב, ותתקיים בכל מנין

חברים  שיהיה.

הנושאים לדיון באספה הכללית:

אישור הדוחות הכספיים לשנת 2018

דוח ועדת הביקורת לשנת 2018

אישור מינוי חברי ועדת הביקורת

אישור מינוי רו"ח של העמותה.

במידה ויש נושא נוסף הנדרש להצבעת כלל הקהילה - נא לפנות אלי לתאום.

ניתן לעיין בדו"ח הכספי לשנת 2018 כאן

 

 

  

 

אירועים בקהילה

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​