אולם "בית אהרון"

 

אולם "בית אהרון" עומד לרשות החברים לעריכת אירועים פרטיים.

בטופס מטה ניתן להזמין את האולם על פי הנוהל שקבעה העמותה.

אנא קראו את הנהלים המופיעים בהמשך.

 

האחראי על האולם: אפי פז  טל. 03-5719260      052-3400081

 

נוהל הזמנת האולם

 

נוהל להזמנת  אולם "בית אהרון" לאירועים פרטיים, אושר ע"י ההנהלה ביום 29.1.2006 

 

1. כל אירוע פרטי יירשם ביומן מיוחד שיונח באולם בית המדרש "אוהל אברהם". 

    הרישום ביומן זה יהיה הרישום הקובע לעניין הזמנת האולם. הרישום ביומן ייעשה רק על ידי האחראי/ת לאולם.

2. יש לפנות ולתאם רישום ביומן שבועיים מראש עם האחראי/ת לאולם.

3. מזמין האירוע יחתום על טופס הזמנה ובו התחייבות לשמירה על הנהלים.

4. מסירת המפתחות תהיה לאחר ביצוע התשלום בפועל.

5. המפתחות יימסרו סמוך למועד האירוע.

6. על מזמין האירוע להתחייב לשמור על הציוד.

7. בסוף האירוע עליו לארגן את האולם כמוסכם, לכבות את האורות, המזגנים, לנתק את פלטות החימום והחשמל,

    להחזיר את הריהוט למקום, לסגור את החלונות ולפנות את הפסולת לפחי הזבל  שבחוץ.

    מקום השולחנות הוא לאורך הקירות בלבד (ולא ליד שטיחי הקיר או הוילונות הארוכים).  

    מקומם הקבוע של הכיסאות הוא בסוף האולם (צד דרום) בפינה השמאלית.

8. אין לתלות קישוטים כל שהם על הקירות או מהתקרה ללא תיאום וקבלת אישור.

9. מזמין האירוע יתחייב שהאירוע יסתיים לכל המאוחר עד השעה 22:00. (בתקופת שעון הקיץ – 22:30).

    איחור בסיום יגרור בעקבותיו "קנס" כספי.

10. פינוי כלים וריהוט מהאולם או הכנסתם לאולם ייעשו רק עד השעה 22:30 (בקיץ – 23:00) או ביום המחרת.

11. אין להעמיד שולחנות ליד השטיחים שעל הקירות וליד הוילונות הארוכים

12. החזרת המפתחות תהיה מייד לאחר האירוע בתיאום עם האחראי/ת על האולם

13. מזמין האירוע יתחייב שאורחיו לא יגיעו בשבתות ובחגים עם כלי רכב לרחבת בית הכנסת

14. מזמין האירוע יקפיד על כך ששירותי ההסעדה (קייטרינג) יהיו בעלי תעודת כשרות מוכרת

15. כל התיאומים ייעשו עם אב הבית.

16. בשבתות שבהן מתקיים שיעור – יש להשאיר את האולם כשעה לפני השיעור נקי ומסודר,

      פרט לשבתות שבהן מקיים מזמין האירוע סעודה שלישית.

17. אין לקיים באולם אירועים בעלי אופי פוליטי.

18. הזמנת האולם ע"י ארגונים שונים תהיה חייבת באישור ההנהלה לכל אירוע.

      ההנהלה תודיע לאחראי/ת על האולם על כל אישור אירוע שכזה.

19. תעריפים (כולל נקיון): 
לחברי קהילה(*) : אירוע ביום חול 1000 ₪. קידוש בשבת לכלל המתפללים  ללא תשלום. קידוש פרטי 1000 ₪.  

                           ארוחות פרטיות בשבת (בכל מספר שהוא) 1000 ₪.  

למי שאינם חברי קהילה: אירוע ביום חול 4000 ש"ח. קידוש בשבת לכל המתפללים - ללא תשלום.

                          על פי החלטת האסיפה הכללית אין אפשרות להזמין את האולם לאירועים פרטיים בשבת(*).

הערות:

1. מי שהיו חברי קהילה במשך שנים רבות (10 שנים ומעלה) יזכו לתעריפים של חברי קהילה במשך 10 שנים שלאחר עזיבתם.

2. מתנועת בני עקיבא לא ייגבה תשלום כלל עבור שימוש באולם. עם זאת הם יידרשו לנקות את האולם בתום פעילותם. 

 

טופס ואישור הזמנת האולם

 

יינתנו במסודר ע"י האחראי על האולם ולאחר אישור בכתב.

בקשה להזמנת האולם או השארת הודעה לאחראי אינה מהווה אישור ל"תפיסת האולם" לתאריך המבוקש

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​