הנהלה ובעלי תפקידים

אחיטוב אילן

03-6775835
054-5408440​

חבר מועצה, עורך הביטאון​

ארנפלד אליהו​

03-7311636
050-6245551​

חבר הנהלה, יו"ר ועדת תרבות

ברנט אורית​

054-6490998​

חברת מועצה​

ברקוביץ ברברה​

054-4623029​

גזברית​

גיא רחל​

03-5719098
054-6414419​

חברת מועצה​

הרב אברהם וסרמן

03-5718556
054-4571855​

רב הקהילה

טימנס אריה​

050-7955332​

יו"ר ועדת בית הכנסת

חבר הנהלה​

לקס ישראל

03-5719322

054-5726275

חבר מועצה

מידן אלדן​

03-6770611
054-7772254​

יו"ר העמותה - חבר  הנהלה​

נויסטדטר מלכה​

052-3986653​

חברת מועצה​

סולומון אריה

050-7421714​

אב הבית​

הרב עמירם סבן​

052-7710559​

חבר מועצה​

עוז עזריה​

054-3551968​

יו"ר ועדת הבניין - חבר הנהלה​

פלד צורי

054-8300770

מזכיר העמותה - חבר הנהלה​

פרישטיק גידי​

03-6103810
054-4571934​

חבר מועצה​

קוטנר ארז​

052-8780183
03-5733385​

יו"ר ועדת הכספים - חבר הנהלה

שטרן יהודית

054-5212128

חברת מועצה, חברת וועדת התרבות

ועדת בית הכנסת - חלוקת התפקידים ותחומי האחריות

 

 

בימי החול
שחרית – מניין ראשון            יצחק פינקל,  מ"מ -  אהרון ונדרוולדה
שחרית –מניין שני                יוסף סגל, מ"מ: חיים מרקוזה
שחרית – מניין שלישי           אריה טימנס, שמעון באומל, דייויד הלברשטם
מנחה וערבית                      אהרון ונדרולדה, מ"מ – יצחק פינקל

ערבית 21:00                      באחריות חברי הדף היומי בערב.

בשבתות
מנחה ערב שבת                 אריה טימנס, ארז קוטנר, עמירם סבן
קביעת בעלי תפילה             אריה טימנס, ארז קוטנר מ"מ- אלדן מידן,
מניין ראשון                          יצחק פינקל, מ"מ – אהרן ונדרולדה ויהודה תשובה
בעלי קריאה                         אלון שטרן
ליווי פתיחת הארון                אריה טימנס, סגל יוסף
קביעת עליות                       אלדן מידן, מ"מ – ישראל לקס, יהודה תשובה
גבאי קריאה בתורה               ארז קוטנר
גבאי שני                             אילן אחיטוב,  מ"מ גידי פרישטיק
מנחה גדולה                        עמירם סבן, מ"מ - יהושע נוויסטדטר, עמירם סבן
מנחה                                  אריה טמנס, אלדן מידן
אחראי דרשנים                     אלדן מידן, עמירם סבן
ערבית מוצ"ש                       נחמיה נוי , אריה טימנס אלדן מידן
תאום חתנים מחוץ לקהילה    יענית גולדפרב
אחראיות שיעורי נשים           עדית ונדרולדה, ציפי סבן, מיכל פרישטיק
עזרת הנשים                        מלכה ניוסטדטר, יהודית קרול, איילת סקסטין,

                                           ברברה ברקוביץ, אורית ברנט, תהילה סבן

תפילת ילדים                        אורית ברנט, חגית אחיטוב


כללי
אחראי על אולם "בית אהרון" אפי פז
רכז "כוללים"                        יוסף סגל

שיעורים תורניים                   עמירם סבן
אחראי רכש                          באחריות ועדת בניין
לוח המודעות                       צורי פלד
לוח מודעות דיגיטלי והודעות מייל  אילן אחיטוב
אתר האינטרנט                    מיכאל טוכפלד
הכנת ספרי תורה                 יהודה תשובה, שמעון באומל, אריה טימנס, אלדן מידן
החלפת פרוכות                    יצחק פינקל, אשי וסרמן, עוז עזריה
הודעות לקהילה                   יהודה תשובה, מ"מ אלדן מידן
ליווי אורחים                         כל חברי המועצה
טיפול בלוח  יזכור                 צורי פלד
קופת צדקה                         ישראל לקס, עמירם סבן, ארני ארנפלד
ספרייה                                דוד הלברשטם, פרדי אלגמיל
רכישת ספרים                      הרב יחיאל וסרמן, גידי פרישטיק
מערכת המידעון                   אילן אחיטוב - עורך, איילת סקסטין, רחל גיא,

                                          אראלה נאור, רינת טוויטו (צלמת), 
פעילות לצעירים                  יעקב שטרן

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​