הנהלה ובעלי תפקידים

אחיטוב אילן

054-5400​

עורך הביטאון​

סקסטין אילת

052-8406691​

חברת הנהלה, יו"ר ועדת תרבות

רוזנטלר שלמה​

​052-3643540

יו"ר העמותה

ברנט אורית

​054-6490998

חברת מועצה​

ברקוביץ ברברה

054-4623029​

גזברית

הרב אברהם וסרמן

03-5718556
054-4571855​

רב הקהילה

לרנר יעל​

​052-3752670

יו"ר ועדת הכספים - חברת הנהלה​

סבג יגאל

​050-5627959

חבר מועצה

עופר נוי

​052-3646861

חבר מועצה​

גרינפלד שגיא​

052-6212120​

חבר הנהלה, יו"ר ועדת הבניין

סולומון אריה

050-7421714​

אב הבית​

הרב עמירם סבן​

052-7710559​

חבר מועצה​

​משה רונן

03-5719098
054-6414419​​

​יו"ר וועדת בית הכנסת, חבר הנהלה

ישראל שטינמץ

​058-5865442

מזכיר העמותה - חבר הנהלה​

פרישטיק גידי​

03-6103810
054-4571934​

חבר מועצה​

קוטנר ארז​

052-8780183
03-5733385​

יו"ר ועדת הכספים - חבר הנהלה

שטרן יהודית

054-5212128

חברת מועצה, חברת וועדת התרבות

ועדת בית הכנסת - חלוקת התפקידים ותחומי האחריות

 

 

בימי החול
שחרית – מניין ראשון            אפי פז,  מ"מ -  אהרון ונדרוולדה
שחרית –מניין שני                יוסף סגל, מ"מ: ארז קוטנר
שחרית – מניין שלישי           אריה טימנס, שמעון באומל, ראובן הלר
מנחה וערבית                      שמעון באומל, מ"מ – משה רונן

ערבית 21:00                      באחריות חברי הדף היומי בערב.

בשבתות
מנחה ערב שבת                 ארז קוטנר, עמירם סבן
קביעת בעלי תפילה             עמירם סבן, ארז קוטנר 
מניין ראשון                          אהרן ונדרולדה ויהודה תשובה
בעלי קריאה                         אלון שטרן
ליווי פתיחת הארון                אריה טימנס, סגל יוסף
קביעת עליות                       אלדן מידן, מ"מ – ישראל לקס, יהודה תשובה
גבאי קריאה בתורה               ארז קוטנר, משה גולדשטיין
גבאי שני                              ישראל לקס
מנחה גדולה                        עמירם סבן, מ"מ - יהושע נוויסטדטר, 
מנחה                                  אריה טימנס, אלדן מידן
אחראי דרשנים                     עמירם סבן
ערבית מוצ"ש                       נחמיה נוי , עמירם סבן אלדן מידן
תאום חתנים מחוץ לקהילה    יענית גולדפרב וציפי סבן
אחראיות שיעורי נשים           עדית ונדרולדה, ציפי סבן, מיכל פרישטיק
עזרת הנשים                        מלכה ניוסטדטר, יהודית קרול, איילת סקסטין,

                                           ברברה ברקוביץ, אורית ברנט

תפילת ילדים                        אורית ברנט, חגית אחיטוב


כללי
אחראי על אולם "בית אהרון" אפי פז
רכז "כוללים"                        עמירם סבן

שיעורים תורניים                   עמירם סבן
אחראי רכש                          באחריות ועדת בניין
לוח המודעות                       ישראל שטיינמץ
לוח מודעות דיגיטלי והודעות מייל  יעל לרנר
אתר האינטרנט                    מיכאל טוכפלד
הכנת ספרי תורה                 יהודה תשובה, שמעון באומל, ישראל גולדפרב, אלדן מידן
החלפת פרוכות                    אריה טימנס, אריה סלומון עמירם סבן
הודעות לקהילה                  עופר נוי
ליווי אורחים                         כל חברי המועצה
טיפול בלוח  יזכור                 ישראל לקס
קופת צדקה                         ישראל לקס, עמירם סבן, ארני ארנפלד
מערכת המידעון                   אילן אחיטוב - עורך, איילת סקסטין, 

                                          אראלה נאור, רינת טוויטו (צלמת), משה רונן
פעילות לצעירים                  יעקב שטרן

 

המידע המופיע בעמוד זה, ובדף צור קשר נועד לשמש את חברי העמותה
ואו לפניה לבעלי התפקידים בעמותה, מתוקף תפקידם.

 

הרשימה מוגנת על חוק הגנת הפרטיות.

כל העושה שימוש ברשומה בניגוד למיועד, וללא אישור בכתב מהנהלת העמותה

עובר על חוק הגנת הפרטיות ועשוי להיתבע. 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​