הנהלה ובעלי תפקידים

אחיטוב אילן

03-6775835
054-5408440​

חבר מועצה, עורך הביטאון​

ארנפלד אליהו​

03-7311636
050-6245551​

חבר הנהלה, יו"ר ועדת תרבות

בורשטיין משה​

054-6490998​

חבר הנהלה, יו"ר וועדת הבניין​

ברנט אורית

​054-6490998

חברת מועצה​

ברקוביץ ברברה

054-4623029​

גזברית

הרב אברהם וסרמן

03-5718556
054-4571855​

רב הקהילה

לרנר יעל​

​052-3752670

חברת מועצה

סבג יגאל

​050-5627959

חבר מועצה

מידן אלדן​

03-6770611
054-7772254​

יו"ר העמותה - חבר  הנהלה​

נויסטדטר מלכה​

052-3986653​

חברת מועצה​

סולומון אריה

050-7421714​

אב הבית​

הרב עמירם סבן​

052-7710559​

חבר מועצה​

​משה רונן

​יו"ר וועדת בית הכנסת, חבר הנהלה

פלד צורי

054-8300770

מזכיר העמותה - חבר הנהלה​

פרישטיק גידי​

03-6103810
054-4571934​

חבר מועצה​

קוטנר ארז​

052-8780183
03-5733385​

יו"ר ועדת הכספים - חבר הנהלה

שטרן יהודית

054-5212128

חברת מועצה, חברת וועדת התרבות

ועדת בית הכנסת - חלוקת התפקידים ותחומי האחריות

 

 

בימי החול
שחרית – מניין ראשון            אפי פז,  מ"מ -  אהרון ונדרוולדה
שחרית –מניין שני                יוסף סגל, מ"מ: ארז קוטנר
שחרית – מניין שלישי           אריה טימנס, שמעון באומל, ראובן הלר
מנחה וערבית                      אהרון ונדרולדה, מ"מ – משה רונן

ערבית 21:00                      באחריות חברי הדף היומי בערב.

בשבתות
מנחה ערב שבת                 ארז קוטנר, עמירם סבן
קביעת בעלי תפילה             עמירם סבן, ארז קוטנר מ"מ- אלדן מידן,
מניין ראשון                          אהרן ונדרולדה ויהודה תשובה
בעלי קריאה                         אלון שטרן
ליווי פתיחת הארון                אריה טימנס, סגל יוסף
קביעת עליות                       אלדן מידן, מ"מ – ישראל לקס, יהודה תשובה
גבאי קריאה בתורה               ארז קוטנר
גבאי שני                             אילן אחיטוב,  מ"מ ישראל לקס
מנחה גדולה                        עמירם סבן, מ"מ - יהושע נוויסטדטר, עמירם סבן
מנחה                                  אריה טמנס, אלדן מידן
אחראי דרשנים                     אלדן מידן, עמירם סבן
ערבית מוצ"ש                       נחמיה נוי , עמירם סבן אלדן מידן
תאום חתנים מחוץ לקהילה    יענית גולדפרב וציפי סבן
אחראיות שיעורי נשים           עדית ונדרולדה, ציפי סבן, מיכל פרישטיק
עזרת הנשים                        מלכה ניוסטדטר, יהודית קרול, איילת סקסטין,

                                           ברברה ברקוביץ, אורית ברנט

תפילת ילדים                        אורית ברנט, חגית אחיטוב


כללי
אחראי על אולם "בית אהרון" אפי פז
רכז "כוללים"                        עמירם סבן

שיעורים תורניים                   עמירם סבן
אחראי רכש                          באחריות ועדת בניין
לוח המודעות                       צורי פלד
לוח מודעות דיגיטלי והודעות מייל  אילן אחיטוב
אתר האינטרנט                    מיכאל טוכפלד
הכנת ספרי תורה                 יהודה תשובה, שמעון באומל, ישראל גולדפרב, אלדן מידן
החלפת פרוכות                    אשי וסרמן, אריה סלומון עמירם סבן
הודעות לקהילה                   יהודה תשובה, מ"מ אלדן מידן
ליווי אורחים                         כל חברי המועצה
טיפול בלוח  יזכור                 צורי פלד
קופת צדקה                         ישראל לקס, עמירם סבן, ארני ארנפלד
מערכת המידעון                   אילן אחיטוב - עורך, איילת סקסטין, 

                                          אראלה נאור, רינת טוויטו (צלמת), משה רונן
פעילות לצעירים                  יעקב שטרן

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​