שלום לכולם,

להלן כמה הלכות למעשה לימים אלה

ברכת שבת שלום חודש טוב ובשורות טובות

אברהם וסרמן

הלכות תספורת וגילוח

ביום שישי זה, ר"ח אייר ושבת ר"ח מותר  להסתפר ולהתגלח, למרות  שזו ספירת העומר (משנה ברורה סי' תצ"ג סק"ה).

כף החיים (שם, ס"ק מב) הביא כמה מחכמי הספרדים שהחמירו בזה ולא התירו אלא לחתן, ומכאן יותר מקום להחמיר בזה לספרדים, אבל השנה עם הקורונה, הדבר דומה למה שהתיר בשערי תשובה בסי' תצג לאבל שכלו ימי אבלותו בספירה להסתפר.

מותר גם להסתפר ולהתגלח לכבוד יום העצמאות. הרב צבי יהודה קוק היה נוזף במי שלא התגלח לקראת יום חגיגי זה, בו זכינו לשוב לארצנו, לתחית תורת ארץ ישראל, לעצמאות מדינית, לקיבוץ גלויות, ולניצחון על אויבינו.

קנית בגד או פרי חדש וברכת שהחיינו

מעיקר הדין, מותר בימי ספירת העומר לקנות פרי חדש ולברך עליו ברכת 'שהחיינו', וכן מותר לקנות בגד חדש או רהיט חדש ולברך עליו 'שהחיינו'. ואמנם באשכנז, בגלל מסעות הצלב שהיו בימי ספירת העומר (לכן תקנו תפילת 'אב הרחמים' בשבת, ובקהילות רבות וגם אצלנו, אומרים גם בשבת מברכין של אייר), היו שהחמירו במנהגי האבלות שבספירת העומר כמו בשלושת השבועות. וכשם שבשלושת השבועות נמנעים מלברך 'שהחיינו', מפני שאין ראוי לומר "שהחיינו והגיענו לזמן הזה" בימים שנחרב בהם בית המקדש, כך אין ראוי לומר 'שהחיינו' בימים שנרצחו בהם יהודים רבים ונחרבו קהילות מפוארות. אבל למעשה נפסק שאין בזה איסור, אלא זו חומרה, שאמנם רבים נוהגים בה. לכן, בשעת הצורך, כמו בימים אלה שחנויות היו סגורות זמן רב, גם המחמיר רשאי להקל. למנהג המחמירים, יחדש את הבגד ויברך עליו 'שהחיינו' בשבת או בראש חודש או ביום העצמאות.

מפגש חברתי ומשפחתי

לאחר תקופה ארוכה בה נמנעו מפגשים כאלה – כשיתירו מפגשים לפי ההוראות, מותר להזמין ידידים לסעודה, ובלבד שלא ינגנו שם בכלי זמר. וכן מותר לקיים בימים אלו נסיעות וטיולים, לאכול במסעדה, או לצאת לחופשה, כי מאירועי שמחה צריך להימנע ולא מאירועים מהנים. הלכה זו נכונה לא רק בימים מיוחדים אלה, בעקבות הקורונה, אלא גם בשנה רגילה.

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​