הלכות לראש השנה

 

מאת הרב אברהם וסרמן

    

עירוב תבשילין

 

לוקחים לפני כניסת החג לחם ובשר (אפשר ביצה, אבל בשר חשוב יותר ועדיף). מברכים ברוך אתה וכו' על מצות ערוב.

אומרים את הנוסח הכתוב בסידורים בשפה שמבינים (בסידור רינת ישראל יש תרגום לעברית). מניחים אותם במקום שמור, ואסור לאכלם בחג.

     ב. מצוה לאכול את הערוב באחת מסעודות השבת, אך אין זה מעכב.

     ג. אין לסמוך לכתחילה על ערוב שמניח הרב. הערוב הכללי מועיל רק למי ששכח.

 

     הדלקת נרות

 

לילה ראשון של ר"ה – הדלקת נרות לפי הזמן הכתוב בלוחות. מי שלא הדליקה – תדליק כשחוזרים מבית כנסת, בהעברת אש מנר נשמה, ותקפיד לא לכבות את הגפרור אלא להניחו על צלחת שיכבה לבד.

לילה שני של ר"ה – מדליקים רק לאחר חזרה מבית כנסת, באופן הנ"ל א'.

ערב שבת, שחל ביום השני של ר"ה מדליקים לפי זמן כניסת השבת שבלוחות. מי ששכחה – אין לה פתרון.

 

    תקיעת שופר

 

המצוה לשמוע קול שופר, היא מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות ממנה. למרות זאת נהגו נשים לבא ולשמוע תקיעות.

מי שלא תשמע שופר כיון שצריכה לשמור על תינוקות, שאם תביא אותם לבית הכנסת יפריעו לשאר הציבור – עושה בזה מצוה גדולה.

כיון שנשים מחבבות את המצוות, נהגו בהרבה מקומות, וגם אצלנו, לעשות תקיעות מיוחדות עבורן לאחר התפילה.

מי שלא יכול מפאת בריאותו להיות בכל התפילה - יבא לשמוע תקיעות שלפני מוסף שהם העיקר בימינו.

 

סימנים

 

אכילת הסימנים בליל ר"ה לסימן טוב לשנה טובה, היא מנהג יפה שמקורו בגמרא. את הסימנים אוכלים לאחר ברכת המוציא (מי שאוכל קודם – נכנס לספק ברכה אחרונה).

כיון שהסימנים אינם נחשבים אוכל הבא מחמת הסעודה – יש לברך עליהם.

מברכים על  התמר – גם אם במחזור אינו מופיע ראשון, כיון שהוא משבעת המינים, ומוקדם בברכה.

ברכתו פוטרת את כל סוגי הפרות שאח"כ (תפוח, רימון). יש לחצות את תמר ולבדוק אותו מתולעים.

 

על הסלק או הכרתי ועל ראש הכבש או הדג, אין צורך לברך כיון שרגילים לאכול אותו כחלק מהסעודה.

את התפילה – יהי רצון וכו', יש לומר רק לאחר הברכה. לכן קודם יש לנגוס מעט מהפרי או הירק שמברכים עליו, ואח"כ לומר את התפילה.

      כמובן, שאין הסימנים סוג של 'כישוף יהודי', אלא כשמם כן הם, סימן, ועיקר תכליתם לעורר את האוכל לתשובה והטבת המעשים כדי שיזכה לכל הברכות (ע"פ 'מטה-אפרים').

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

אתם ובני משפחותיכם

אברהם וסרמן

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​