הלכות לחג הפסח

 

מאת הרב אברהם וסרמן

    

 

   

יום טוב אחרון של פסח בערב שבת

 

א. האם מותר לאכול קטניות בשבת? יש הסוברים שכיון שהיו מוקצה בשביעי של פסח – הן מוקצה גם בשבת ואסור. אך רבים מתירים, וכך פסק גם לוח א"י (טוקצ'ינסקי).

ב. האם לדעת המתירים לאכול קטניות בשבת, מותר לבשל מהן בשביעי של פסח על סמך עירוב תבשילין שעושים? יש אוסרים, מחמת מוקצה כנ"ל, וגם חוששים שמא יבוא לאכול מהם ביו"ט עצמו.

    אך גם בזה רבים מתירים.

ג. האם מותר לבשל קטניות גם בערב חג עבור שבת? בזה החשש היחיד הוא שמא יאכל מהם בלי-משים, ונראה שהמיקל לבשל ביו"ט יקל גם כאן.

ד. האם מותר לאכול בשבת מהחמץ שנמכר לגוי? לא, המכירה תסתיים במוצ"ש בלבד. אך יש מתירים,  ובמקרים מיוחדים יש להתייעץ עם מורה-הוראה. (ראה שו"ת יחווה-דעת חלק ב סי' סד).

ה. ביום חמישי, ערב חג, יש לעשות עירוב תבשילין כדי שנוכל לבשל מהחג לשבת הסמוכה לו. את העירוב עושים במצה ותבשיל (עדיף חתיכת בשר, אבל אפשר גם ביצה). את התבשיל והמצה אוכלים באחת מסעודות השבת כדי לקיים בהם גם מצות עונג-שבת (הואיל ונעשתה בהם מצוה אחת, עושים בהם מצוה נוספת). גם מי שלא יבשל ביו"ט – יניח עירוב תבשילין, כיון שמן הסתם ירצה להכין לשבת את סידור השולחן ועוד. יש הסבורים שאפילו הדלקת נרות לכבוד שבת לא תתכן בלא עירוב תבשילין!

ו. המתארח אצל חברים משפחה או בית מלון – כיון שסמוך על שולחן המארח, אינו צריך לעשות עירוב לעצמו. ויש מהדרים לעשות עירוב.

 

 

עירוב תבשילין

 

ביום חמישי, ערב חג יש לעשות עירוב תבשילין כדי שנוכל לבשל מהחג לשבת הסמוכה לו.

את העירוב עושים במצה ותבשיל (עדיף בשר, אבל אפשר גם ביצה).

את התבשיל והמצה אוכלים באחת מסעודות השבת כדי לקיים בהם גם מצות עונג-שבת (הואיל ונעשתה בהם מצוה אחת, עושים בהם מצוה נוספת).

 

יום טוב אחרון של פסח בערב שבת

 

לאכול קטניות בשבת – רוב הפוסקים מתירים.

לרוב הפוסקים מותר לבשל מהן בשביעי של פסח על סמך עירוב תבשילין, כדי לאכלם בשבת. הכלים לא נאסרים, כיון שטעם קטניות הבלוע בכלים לא נאסר. בנוסף בשנה הבאה הטעם כבר יהיה פגום לגמרי.

אין לאכול בשבת מהחמץ שנמכר לגוי. אמנם יש מקילים בזה (שו"ת יחווה דעת, ב,סד).

 

 

חג כשר ושמח

קיץ בריא

לבני הקהילה ומשפחותיהם

 

 

אברהם וסרמן

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​