שלום לכולם

לקראת פסח הבעל"ט להלן כמה דגשים הלכתיים

ונזכה לחגוג את הפסח בבריאות בשמחה ובטוב לבב

אברהם וסרמן

 

יום טוב אחרון של פסח בערב שבת

א. האם מותר לאכול קטניות בשבת? יש אוסרים, אך רבים מתירים.

ולדעתם מותר לבשל מהן בשביעי של פסח על סמך עירוב תבשילין שעושים.

ב. האם מותר לאכול בשבת מהחמץ שנמכר לגוי? לכאורה אי-אפשר לקנות את החמץ מהגוי בחזרה בשבת. אך יש מתירים כיון שבשטר המכירה לגוי נכתב במפורש שאם נרצה לקחת מהחמץ לאחר הפסח טרם שמכר לנו את החמץ בחזרה – הגוי מאשר זאת. אך יש אוסרים, וגם לא מאשרים להכניס סעיף כזה בשטר המכירה לגוי. למעשה – ראוי להחמיר בחמץ שאיסורו דאורייתא. אך מי שמיקל גם בזה – יש לו על מי לסמוך.

ג. ביום חמישי, ערב חג אחרון, יש לעשות עירוב תבשילין כדי שנוכל לבשל מהחג לשבת הסמוכה לו. את העירוב עושים במצה ותבשיל (עדיף חתיכת בשר, אבל אפשר גם ביצה). את התבשיל והמצה אוכלים באחת מסעודות השבת כדי לקיים בהם גם מצות עונג-שבת (הואיל ונעשתה בהם מצוה אחת, עושים בהם מצוה נוספת). גם מי שלא יבשל ביו"ט – יניח עירוב תבשילין, כיון שמן הסתם ירצה להכין לשבת את סידור השולחן ועוד. יש הסבורים שאפילו הדלקת נרות לכבוד שבת לא תתכן בלא עירוב תבשילין!

ד. השנה היא שנה שביעית לשנות השמיטה ולכן יש לבער מעשרות עד שביעי של פסח. המשמעות מבחינתנו היא שמי שרגיל כל השנה לעשר בעצמו ולחלל מעשר שני ונטע רבעי על מטבע - צריך לחלל את המטבע שברשותו על חמש אגורות ( שיעור פרוטה כיום ) ולומר " כל מטבעות מעשר שני ורבעי שברשותי בתוספת חומש יהיו מחוללים על מטבע זו ". אח"כ להשחית את עשר האגורות כך שלא יהיו ראוים לשימוש או לחלל על פרי ששווה לפחות עשר אגורות ולהוציאו מכלל שימוש.

מי שקונה רק בחנויות שיש עליהם השגחה של הפרשת תרומות ומעשרות - פטור מכל זה.

ה. בשביעי של פסח אחרי תפילת מנחה נקרא יחדיו את פסוקי וידוי מעשר, זכר למה שעשו אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים.

ו. כיריים אינדוקציה

יש הסוברים שאין אפשרות כלל להכשיר ויש הסבורים שכלל אין צורך להכשיר ודי בניקיון בלבד.

לדעתו של הרב יעקב אריאל שליט"א יש להניח עליה סיר חמץ ריק שאינו בן יומו ולחממו בחום המקסימלי, עד שגם האינדוקציה עצמה תתחמם באותה דרגת  חום עד שאפשר לחרוך עליה נייר.

לאחרונה ישנו משטח סיליקון עמיד לחום, כאשר המשטח מכסה את כל שטח הכיריים זהו הפתרון הטוב ביותר.

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​