הלכות לחג הפסח

 

מאת הרב אברהם וסרמן

    

 

   

 

 

 

השנה, שביעי של פסח סמוך לשבת, להלן כמה הלכות הקשורות לסמיכות זו.

 

האם מותר לאכול קטניות בשבת?

יש הסוברים שכיון שהיו מוקצה בשביעי של פסח – הן מוקצה גם בשבת ואסור. אך רבים מתירים, וכך פסק גם לוח א"י (טוקצ'ינסקי).

 

האם לדעת המתירים לאכול קטניות בשבת, מותר לבשל מהן בשביעי של פסח על סמך עירוב תבשילין שעושים?

יש אוסרים, מחמת מוקצה כנ"ל, וגם חוששים שמא יבוא לאכול מהם ביו"ט עצמו. אך גם בזה רבים מתירים. הכלים אינם נאסרים מחמת קטניות, ואינם צריכים הכשר מיוחד לשנה הבאה.

 

האם מותר לבשל קטניות גם בערב חג עבור שבת?

בזה החשש היחיד הוא שמא יאכל מהם בלי-משים, ונראה שהמיקל לבשל ביו"ט יקל גם כאן.

 

האם מותר לאכול בשבת מהחמץ שנמכר לגוי?

לא, המכירה תסתיים במוצ"ש בלבד. (במקרים מיוחדים וחריגים יש להתייעץ עם מורה-הוראה. ראה שו"ת יחווה-דעת חלק ב סי' סד).

 

ביום חמישי, ערב חג, יש לעשות עירוב תבשילין כדי שנוכל לבשל מהחג לשבת הסמוכה לו. את העירוב עושים במצה ותבשיל (עדיף חתיכת בשר, אבל אפשר גם ביצה). את התבשיל והמצה אוכלים באחת מסעודות השבת כדי לקיים בהם גם מצות עונג-שבת (הואיל ונעשתה בהם מצוה אחת, עושים בהם מצוה נוספת).

גם מי שלא יבשל ביו"ט – יניח עירוב תבשילין, כיון שמן הסתם ירצה להכין לשבת את סידור השולחן ועוד. יש הסבורים שאפילו הדלקת נרות לכבוד שבת לא תתכן בלא עירוב תבשילין!

המתארח אצל חברים משפחה או בית מלון – כיון שסמוך על שולחן המארח, אינו צריך לעשות עירוב תבשילין לעצמו. ויש מהדרים לעשות עירוב.

 

ביעור מעשרות

1. ביעור מעשרות נוהג בשנים הרביעית והשביעית לשמיטה. השנה היא שנה רביעית לשמיטה. מי שקונה רק בחנויות שיש עליהם השגחה של הפרשת תרומות ומעשרות ולא מפריש אף פעם תרו"מ – פטור ממצוה זו. [אמנם כיון שזכינו לשבת בארץ הקדש, מן הראוי להתרגל במצוות התלויות בארץ, ולזכות מפעם לפעם במצוה זו של הפרשת תרו"מ].

2. מי שברשותו מטבע שהוא מחלל עליה מעשרות, יש לחלל אותה על מטבע של עשר אגורות, ולבערה לפני כניסת החג הראשון של פסח, או לכל המאוחר ערב שביעי של פסח. הנוסח שאומרים הוא: "כל מטבעות מעשר שני ורבעי שברשותי בתוספת חומש יהיו מחוללים על מטבע זו".

3. אח"כ להשחית את עשר האגורות כך שלא יהיו ראוים לשימוש, או לחלל על פרי ששווה לפחות עשר אגורות ולהוציאו מכלל שימוש. אפשר להמיס סוכר בשווי פרוטה, בכוס מים (בערכים של היום, פרוטה היא 0.043 ₪ , כעשרה גרם סוכר. עדיף לקחת קצת יותר כדי להיות בטוחים).

4. הגאון האדר"ת, שהיה רבה של ירושלים, וחותנו של הראי"ה קוק, הנהיג לומר בשביעי של פסח בשעת מנחה נוסח וידוי מעשרות, מתוך חומש (דברים כ"ו:יב-טו), זכר לוידוי מעשרות.

5. יש מוסיפים גם את המשנה: "השקיפה ממעון קדשך מן השמים - עשינו מה שגזרת עלינו, אף אתה עשה מה שהבטחתנו, השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל - בבנים ובבנות, ואת האדמה אשר נתת לנו - בטל ומטר ובולדות בהמה, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש - כדי שתיתן טעם טוב בפירות (מעשר שני פ"ה מי"ג)".

6. ולאחר הוידוי מוסיפים תפילה זו:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם שזכינו לקיים מצוות ביעור מעשרות ווידוי מעשרות, כן יזכנו הקב"ה לקיים מצוות הפרשת תרו"מ מהתורה, וכן מצוות ביעור ווידוי מעשרות מן התורה, בביאת גואל צדק ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון".

7. בשביעי של פסח אחרי תפילת מנחה נקרא יחדיו את פסוקי וידוי מעשר, זכר למה שעשו אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים.

אישור מכירת חמץ

לאחר הפסח אין לקנות החמץ בחנות שאין לה אישור מכירה.

אמנם אם עברו מספר שבועות והחמץ שהיה על המדפים בפסח מן הסתם נמכר – אפשר לשוב ולקנות שם.

חמץ שברור כי הגיע לחנות לאחר הפסח – כגון פיתות טריות, שיש עליהן הכשר – מותר לקנות.

יחד עם זאת, יש להשתדל מאוד שבעל החנות יבין שעשה משגה, ולפחות לשנה הבאה ימכור את החמץ.

 

 

 

חג כשר ושמח

קיץ בריא

לבני הקהילה ומשפחותיהם

 

 

אברהם וסרמן

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​