הלכות לערב פסח שחל בשבת

מהרב אברהם וסרמן

 

 

השנה יחול ערב פסח בשבת ולכן יש להדגיש כמה דינים שאינם קיימים בשנה רגילה.

1. תענית בכורות מוקדמת ליום חמישי, גם סיומי מסכתות יערכו ביום חמישי.

2. בדיקת חמץ - אור ליום ששי, כולל אמירת  הביטול שאחריו. ביעור חמץ ביום ששי בשעה הרגילה 11:18, למרות שממשיכים לאכול חמץ עד שבת בבקר. לא אומרים ביטול חמץ. לא הספיק לבער החמץ בשעה הנ"ל - יבערנו בהמשך היום.

3. הכנת כל צרכי הסדר האפשריים - ביום ששי, כדי לא להתעכב הרבה במוצ"ש. חלק מההכנות אסורות בחג בצורתן המקובלת. את מי המלח והחרוסת יש להכין ביום ששי. אם חוששים שהחרוסת תאבד טעמה או תתקלקל - אפשר להכין את החומרים ביום ששי ולערבם במוצ"ש בשינוי. אם חוששים גם מלהכין החומרים ביום ששי, אפשר להכינם במוצ"ש ולכתוש אותם בשינוי. אם שכחו להכין מי-מלח ניתן להכינם בכמות מועטה ובשינוי בליל-החג.

4. יש להכין את נרות הנשמה עבור החג בערב שבת, כיון שבמוצאי-שבת אי-אפשר להדליק אש חדשה.

5. כמה אפשרויות באכילת פת בשתי סעודות שבת הראשונות:

א. לאכול מצה עשירה. בבקר מותר לאוכלה בודאי עד זמן שמותר לאכול בו חמץ. את הנותר אין צורך לבער (ויש מהדרים לבערו), אך לאשכנזים אסור לאוכלו בפסח (חוץ מחולים וזקנים שקשה להם לאכול מצה).

הערה חשובה : מצה עשירה שאין מקפידים באפייתה - עלולה להיות חמץ גמור, לכן יש להקפיד שהגורם המכשיר יהיה אמין ואחראי.

ב. לאכול חמץ עד הזמן המותר (10:12) , ולבער הנותר ע"י זריקת הפרורים לאסלה .

7. כמה אפשרויות בהכנת תבשילי שבת : א. לבשל תבשילים הכשרים לפסח בכלי פסח. לאכול את החלה או המצה העשירה בתחילת הסעודה לשטוף את הפה והידיים , להסיר את המפה, לפרוס אחרת במקומה, ולאכול את התבשילים הכשרים לפסח בכלי פסח.

ב. דרך קלה יותר היא, להעביר את התבשילים לכלי הגשה וחימום חד פעמיים ולאכול אותם בכלים חד-פעמיים, יחד עם החמץ או המצה העשירה.

קיימת אפשרות לבשל אוכל חמץ בכלי חמץ, אך היא יוצרת אח"כ בעיה בניקוי הכלים, לכן עדיף שלא לעשות כן.

8. אם אכלו חמץ - יש לטאטא הבית. אם אכלו בכלי פסח - אסור לשטפם ולהכינם לחג, אלא אם כן רוצה להשתמש בהם, או בחלקם עוד במשך היום. ניתן לרחוץ כלים רבים גם אם יצטרך רק חלק מהם לשימוש בשבת. למשל, אפשר לרחוץ עשר כוסות גם אם מתכוונים להשתמש רק באחת מהן.

9. לאחר גמר הניקיון של שיירי סעודת הבקר וביעורם יאמר (עד 11:29) ביטול חמץ בנוסח הנהוג לאחר שרפתו.

10. כיון שאסור לאכול מצה בערב פסח, ניתן לקיים סעודה שלישית בבשר פירות ודגים. הרוצים לקיימה דווקא במיני מאפה יכולים לאכול עוגה מקמח מצה. יש המתירים גם לאכול מצה מטוגנת (מצה-ברייט) שאינה מצה הראויה למצוה אבל אם יש בה חתיכות מצה שלמות בגודל כזית - ברכתה המוציא. יש שהתירו מצה עשירה עד חצות היום 12:45 (ויש אפילו עד שעה עשירית, 15:51, אך אין המנהג להקל כל כך). מי שאינו מקפיד בשאר שבתות השנה לאכול דוקא פת בסעודה שלישית, יאכל דברים אחרים וכנ"ל. גם מי שמקפיד לאכול פת - יוכל לסמוך על הסוברים שאפשר לצאת ידי חובת סעודה שלישית גם במיני פירות וכדומה, כדי לא להיכנס לספקות.

11. קטנית בערב פסח לאחר זמן הביעור - יש אוסרים ויש מתירים. מי שרגיל לומר בשבת הגדול חלק מהגדה של פסח, יאמר גם השנה בשבת הגדול ערב פסח.

12. ליל הסדר - מברכים יקנה"ז, וכדי להבדיל על אבוקה מצמידים גפרור לנר-נשמה כשמברכים ברכת מאורי-האש (אם מדליקים בנר - אסור לכבות אותו אח"כ).  אסור לחמם את הנרות כדי להדביקם בפמוט, ויש למצוא דרכים אחרות כדי לייצבם, כגון נרוניות הנתונות בתוך גביעי זכוכית, או נייר כסף חתוך מראשו שעוטפים בו את תחתית הנר בתוך הפמוט.

 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​