הלכות לערב יו"ט שחל בשבת

מהרב אברהם וסרמן

 

לקראת שבועות ושבת כמה דגשים הלכתיים

שבועות

א. ביום חמישי, ערב חג יש לעשות עירוב תבשילין כדי שנוכל לבשל מהחג לשבת הסמוכה לו. את העירוב עושים בחלה ותבשיל (עדיף חתיכת בשר, אבל אפשר גם ביצה).

ב. את התבשיל והחלה אוכלים באחת מסעודות השבת כדי לקיים בהם גם מצות עונג-שבת (הואיל ונעשתה בהם מצוה אחת, עושים בהם מצוה נוספת).

ג. גם מי שלא יבשל ביו"ט – יניח עירוב תבשילין, כיון שמן הסתם ירצה להכין לשבת את סידור השולחן ועוד. יש הסבורים שאפילו הדלקת נרות לכבוד שבת לא תתכן בלא עירוב תבשילין!

שבת

א. בכניסה לבית הכנסת היו בשבת שעברה מגבונים נתלשים. אין להשתמש בהם בשבת, כיון שקריעתם אסורה, למרות שמחוברים רק בכמה חוטים. הוא הדין במגבות נייר במתקן – יש להקפיד שאינן מחוברות מממש אלא מקופלות בלבד זו לתוך זו.

ב. מפות חד פעמיות – ניילון, אלבד, או כל חומר – אסור לקרוע בשבת, וחמור מכך אם מתכוונים למידה מסוימת שאז זו גם מלאכת קורע וגם מחתך. לכן יש להכין מבעוד יום.

בשורות טובות

חג שמח ושבת שלום

 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​