הלכות לערב יו"ט שחל בשבת

 

 

 

יום טוב שחל במוצאי שבת

 

השנה יחול שבועות במוצאי שבת, ויש לשים לב לכמה עניינים הלכתיים הקשורים לזה.

 

אסור להכין משבת ליו"ט ולכן ההכנות לסעודת ליל שבועות או לחג בכלל לא יתחילו לפני צאת שבת.

יש המתירים הוצאת אוכל מהמקפיא בשבת אם עלולים להתעכב מאוד כדי להפשירו ולחממו בלילה.

אמנם פעולות שנהנים מהן גם בשבת מותר לעשותן. דוגמא - שטיפת כלים על מנת שהמטבח יהיה נקי ונעים

בשבת - מותרת גם כשכבר לא אוכלים בכלים אלה בשבת. אלא שהשטיפה צריכה להעשות בזמן שאינו סמוך מדי

למוצאי שבת כדי למלא את התנאי הנ"ל.

4. לעומת זה - עריכת שולחן אסורה.

5. הדבקת הנרות לפמוטים אסורה ביו"ט ולכן צריך להכין פמוטים אחרים. המשתמשים בגביעי זכוכית ל'נרוניות'

    יכולים לנקותם לאחר כניסת החג ולהכניס לתוכם נרונית חדשה.

נשים מברכות ומדליקות כשחוזרים מבית הכנסת. אפשר להדליק גם בזמן שכתוב בלוחות, לפני ששאר בני הבית חזרו מביכ"נ.

6. בליל יו"ט אומרים יקנה"ז, והנוסח נמצא במחזורים. אי אפשר להדליק נר הבדלה כיון שאסור יהיה לכבות אותו.

שלש אפשרויות לנר הבדלה:

 

חיבור שני הנרות שהודלקו לצורך יו"ט, והפרדתם והחזרתם למקומם לאחר הברכה.

הדלקת שני גפרורים ביחד כשמברכים ואח"כ להניח על צלחת שיכבו לבד.

לברך על הנרות שכבר דולקים לצורך יו"ט בלי לחברם.

 

הערה בנושא שטיפת כלים: דין זה נכון לא רק לגבי שבת שחלה בערב יום טוב אלא בכל שבת ושבת.

אדרבא, דוקא בגלל כל השנה מותר לשטוף אותם גם בשבת ערב יום טוב והדבר אינו נחשב הכנה משבת ליום טוב שאסורה.

יש להדגיש שוב שאם השארת הכלים אינה מפריעה - אין לשטפם בשבת.

 

למעוניינים בהרחבה ופירוט ההלכות, נא להיכנס לקישור הזה

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​