הלכות לתשעה באב שחל בשבת

 

 

 

שלום לכולם,

להלן עיקרי דינים לתשעה באב נדחה

יהפך מהרה לששון ולשמחה

אברהם וסרמן

 

הלכות תשעה באב שנדחה ליום ראשון

 

א. אוכלים כבכל שבת, אך לא יוזמים סעודות רבות משתתפים.

ב. בשבת ערב תשעה באב מותר ללמוד, ואין מנהגי אבלות, למעט דברים שבצנעה.

ג. לאחר חצות היום של שבת יש שנהגו ללמוד רק דברים המותרים בתשעה באב, ויש שמקילים בכך, וכך אנו נוהגים.

ד. אסור להחליף בגדים או להכין את ה”קינות” לפני צאת השבת.

ה. עם צאת השבת צריך לומר “ברוך המבדיל בין קודש לחול”, וברכת “מאורי האש”. בספר הקינות יש קינה מיוחדת שאומרים במוצאי שבת.

ו. מבדילים (ברכת "המבדיל") במוצאי ת”ב, על יין בלא ברכת מאורי האש (שכבר בירכנו) ובשמים.

ז. בתשעה באב, גם חולה שאין בו סכנה (מי ששוכב במיטה עקב מחלתו) פטור מהצום, וצריך להבדיל קודם אכילתו, על מיץ ענבים [ולא על יין], ולכתחילה יתן לשתותו לילד קטן פחות מגיל שש, ואם אין - ישתה בעצמו.

ח. במוצאי הצום, אסור לאכול בשר ולשתות יין [למעט יין הבדלה], ומותר להסתפר ולכבס מיד, כיון שזה מוצאי עשירי באב.

ט. מעיקר הדין מעוברות יולדות ומיניקות מתענות בתשעה באב, כל זמן שאינן חלשות. מקובל אצל מורי הוראה רבים להקל אם האישה מרגישה חולשה. בתשעה באב נדחה, מקובל להקל אפילו בקצת חולשה.

י. הפטורים מהצום, ישתדלו לצום בלילה, כיון שישנים ולא מרגישים כל כך את הצום, וראוי הוא חורבן בית המקדש להתאבל עליו ככל האפשר. אך אם יש צורך – אפשר להקל.

יא. כל מי שפטור מצום תשעה באב – נחלקו הפוסקים אם צריך להקפיד על אכילה ושתיה לשיעורין, ולמעשה המנהג לא להקפיד על כך. יחד עם זאת, לא לאכול מעדנים, אלא אוכל פשוט.

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​