הלכות לתשעה באב שחל בשבת

 

 

 

שלום לכולם,

להלן עיקרי דינים לתשעה באב נדחה

יהפך מהרה לששון ולשמחה

 הרב אברהם וסרמן

 

תשעה באב שנדחה ליום ראשון

א. לאחר חצות היום של שבת יש שנהגו ללמוד רק בדברים המותרים בתשעה באב, ויש שמקילים בכך, והעיקר – לא לבטל תורה. לכן, אנו נוהגים להמשיך את קביעות הדף היומי בשבת זו.

ב. בשבת אסור לקחת כדור להקלת הצום, משום הכנה מקדש לחול, אלא אם כן חושש שירגיש רע מאוד בצום ולא יוכל לעמוד בו.

ג. בסעודה שלישית אוכלים כרגיל ואין לה מגבלות של סעודה מפסקת. מסיימים סמוך לשקיעה.

ד. מותר וראוי לצחצח שיניים לפני השקיעה באופן המותר בשבת, כיון שנהנים מזה מיד, ואין בזה איסור הכנה. אסור להחליף בגדים או להכין את סידורי ה”קינות” לפני צאת השבת.

ה. לאחר צאת השבת צריך לומר “ברוך המבדיל בין קודש לחול” (בלא שם ומלכות), ולברך ברכת “מאורי האש”.

ו. הבדלה עושים במוצאי ת”ב, על יין [עדיף מיץ ענבים] בלא ברכת מאורי האש ובשמים.

ז. חולה שצריך לאכול בצום, צריך להבדיל קודם אכילתו, ויעשה על מיץ ענבים [דווקא, ולא על יין], ולכתחילה יתן לילד קטן לפני גיל חינוך, ואם אי-אפשר ישתה בעצמו.

ח. במוצאי הצום, אסור לאכול בשר ולא לשתות יין [למעט יין הבדלה], ומותר להסתפר ולכבס מיד, כיון שזה מוצאי עשירי באב, [ואכילת בשר ויין אסורה משום יום של תענית ולא משום עשירי באב], אבל למחרת מותר מיד.

ט. מעוברות ומיניקות חייבות להתענות בתשעה באב. אבל בצום-נדחה דינן קל יותר, ואם הן חלשות, אף שאינן חולות – פטורות מצום שנדחה. בכל מקרה יש להתייעץ עם מורה-הוראה.

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​