הלכות לפורים (בהתחשב בנגיף ה"כתר")

א. יש לעשות מאמץ גדול מאוד לא לקרוא ביחיד, ומבטלים תלמוד-תורה כדי ללכת לבית כנסת גדול יותר לשמוע מקרא מגילה ברוב עם!

ב. מי שנאלץ לקרוא ביחידות – גבר מברך את הברכות לפני המגילה כרגיל, אבל אישה הקוראת מגילה – מברכת 'לשמוע מגילה'. גם גבר שכבר יצא ידי חובה וקורא לאישה – האישה תברך את הברכות, ובנוסח 'לשמוע' מגילה.

כשאין מניין לא מברכים את הברכה שלאחר הקריאה "הרב את ריבנו". גם ביחיד יש לומר את הפיוט 'שושנת יעקב'.

ג. קריאת המגילה למי שמחויב בבידוד – הטוב ביותר שיקרא לעצמו, ממגילה כשרה, גם אם לא יודע את הטעמים.

מי שאין לו – יוכל לשאול מגילה מחברו, שיעטוף אותה בניילון שקוף ויקרא דרך הניילון. וצריך שאחד יעמוד ליד הקורא עם תנ"ך, כדי שיתקן אם קורא בניקוד לא נכון שמשנה את המשמעות כמו עבר ועתיד וכדומה (טעות שלא משנה משמעות – אין צורך לתקן).

ד. עיקר ההלכה לפי רוב הפוסקים, שאין יוצאים ידי חובה בשמיעת מגילה ע"י מכשיר אלקטרוני, שאין זה נחשב קול אנושי ממש (ראה יחוה-דעת לרב עובדיה יוסף, חלק ג' סימן נ"ד שסיכם דעות הפוסקים בזה, והסיק להחמיר).

     זה הנימוק לפסק שפרסם הרב הראשי לישראל, הג"ר דוד לאו שליט"א, שלא לסמוך על קריאה כזו.

ה. אמנם ישנה דעת מיעוט שאפשר לצאת ידי חובה בשמיעה אלקטרונית און-ליין (לא בהקלטה). אך קשה מאוד לסמוך עליה. יש לחפש פתרון יצירתי, למשל – אם אפשר לצאת לחצר ולעמוד שם ולשמוע את המגילה מהחלון הפתוח של בית הכנסת וכדומה.

ו. ראוי לצטט כאן את דברי הרב פיינשטיין, שאמנם מיקל מצד עיקר הדין בשמיעה ברמקול, ויחד עם זאת מסיים "אך מ"מ כיון שלא ברור להיתר והוא עניין חדש, בכלל יש למחות, כדי למונעם מלרדוף אחרי חדשות אחרות שלהוטים בזה במדינות אלו" (אגרות משה חלק ב' או"ח סימן ק"ח).

הערה: זו דוגמה חשובה ומייצגת, עד כמה יש להיזהר בפסיקת ההלכה, ולא להצטמצם בשאלה הספציפית, אלא לראות את מרחב ההשפעה של התשובה ומשמעותה לעולם ההלכה בכלל.

ז. תנועת חב"ד התגייסה לקרוא מגילה למי שנמצא בבידוד ואין לו מי שיקרא עבורו. גם הם לא סומכים על ההיתר לשמוע דרך מכשור אלקטרוני.

וליהודים תהיה אורה ושמחה וששון ויקר !

אברהם וסרמן

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​