דגשים הלכתיים

לפורים הבא עלינו לטובה

א. מקרא מגילה – כולם חייבים ולכן יש לעשות כל הניתן כדי שהקריאה תישמע גם בעזרת נשים. כיון שהלכה למעשה לא משתמשים ברמקול במקרא מגילה (דיון נרחב אצל פוסקי זמננו, וכך נתקבל למעשה).

הקורא יפסיק כשמרעישים בהמן והמרעישים יפסיקו כשממשיך לקרוא, כך שבכל בית הכנסת אפשר יהיה לשמוע.

ב. ילדים קטנים המרעישים ולא ניתן להרגיע – יש לצאת עימם כדי לא להפריע לציבור לצאת ידי חובה. קריאה שניה נועדה בעיקר למי שצריך לשמור על הילדים הקטנים.

ככלל – הפוסקים כתבו שלא להביא לבית הכנסת תינוקות, כיון שקשה להתרכז בתפילה בנוכחותם (משנה-ברורה סימן צח,יג).

ג. מי שלא שמע כמה מלים ואפילו כמה פסוקים – יקרא מתוך המגילה שבידו גם אם אינה כשרה, ויזדרז להדביק את בעל הקורא ולהצטרף אליו בשמיעת ההמשך.

זאת כיון שמותר לקרוא שלא ממגילה כשרה עד כמעט מחציתה ! כך גם מי שנכנס באיחור -  יברך ויקרא מתחילת המגילה בזריזות וידביק את הקורא. אחרת – אין יוצא ידי חובה !

ד. עיקר מצות מגילה – ביום, ולכן גם נשים צריכות לשמוע, או בבית הכנסת (אצלנו יש 3 מניינים) או ביחידות, וכן ילדים שהגיעו לגיל חינוך. 

ה. אם אין מי שיקרא בטעמים – בין גבר ובין אישה יכולים לקרוא לעצמם בלי מנין וממגילה כשרה גם בלי טעמים, אך לשים לב להבדלי קרי וכתיב .

ו. מחצית השקל המיועדת למוסדות תורה או רפואה וכדומה – אינה פוטרת ממתנות לאביונים.

ז. מתנות לאביונים – המצוה הגדולה ביותר של היום הזה, ויש להדר בהם ביותר. אף שנותנים משהו לפושטי-יד באשר הם – עיקר המתנות לעניים הגונים.

  

פורים נועד להביא לקרוב לבבות בין היהודים וזו הזדמנות טובה לקשור קשרים עם אנשים שבמהלך השנה לא מזדמן לעשות זאת, על-ידי משלוח מנות לשכנים, הן בבניין-המגורים והן בבית-הכנסת.

ברכת פורים שמח

אברהם וסרמן

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​