הלכות לראש השנה 

 

הרב אברהם וסרמן

 

 

 

הדלקת נרות – ביום הראשון בזמן כניסת החג, ביום השני רק לאחר שחוזרים מתפילת ערבית לפני הקידוש. מברכים לפני הדלקת הנרות ולא כמו בשבת, ובכך מקבלים את החג. לכן יש להקפיד להניח את הגפרור על משטח לא דליק (צלחת למשל) לאחר ההדלקה, ולא לכבות אותו.

מברכים שהחיינו בהדלקת הנרות גם ביום השני, שמים את הפרי החדש על השולחן בזמן ההדלקה, ומכוונים גם עליו. כעקרון – גם אם אין פרי חדש מברכים שהחיינו ביום השני, והפרי נועד כדי לצאת ידי הפוסקים הסבורים שאין לברך שהחיינו ביום השני.

אוכלים את הסימנים לאחר המוציא, מברכים קודם כל על התמר כיון שהוא מפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל. אך יש המעדיפים לברך על התפוח שחביב עליהם יותר. על הגזר הדלעת ושאר פירות האדמה אין צורך לברך כיון שרגלים פעמים רבות לאכלם בסעודה.

אין מבשלים ואין מכינים הכנות מהיום הראשון לשני, כיון שהם מוגדרים "שתי קדושות", ואחת לא מכינה לשניה. אמנם מותר להוציא אוכל מהמקפיא, שאין זו נקראת הכנה. שטיפת כלים – אפשר למטרת ניקיון המטבח ולא בכוונת הכנה לחג השני.

מותר לסדר את הבית ולטאטא אותו ביום הראשון, כיון שנהנים מזה באותו רגע ולא רק ביום שאחריו. לעומת זה - עריכת שולחן אסורה לפני שנכנס יו"ט השני.

מותר להתקלח ביום-טוב, גם במים חמים. להיזהר לא לסחוט שער.

הדבקת הנרות לפמוטים אסורה ביו"ט אבל אפשר לנקות את הפמוט לאחר כניסת יו"ט שני של ר"ה כדי להכניס את הנר החדש לתוכו.

נשים פטורות משמיעת תקיעות, אבל נהגו להדר ולשמוע. המטופלת בילדים קטנים – לא תבוא איתם לתפילה, וגם לא תשלח אותם עם הבעל, כיון שעלולים לבלבל את המתפללים (דין זה נכון כל השנה, לא רק בראש השנה). אנו עורכים תקיעות מיוחדות לנשים ולנימי שלא שמע – לאחר מנחה גדולה.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​