לוח הזמנים לראש השנה ולעשרת ימי תשובה

 

                                    סליחות

                                                      סליחות ראשונות מוצ"ש כי תבוא                                              22:30

                                                      שחרית בימי הסליחות                                                   5:40*6:50*7:50

                                                       מנחה וערבית                                                                       ראה בזמני היום

 

                                                      סליחות "זכור ברית", יום ראשון כ"ח אלול                                   22:30

                                                       ערב ראש השנה שחרית                                              5:55*7:00*8:00

                  

                                      ראש השנה 

                                                      כניסת החג                                                                             18:37

                                                       מנחה ערב החג                                                                     18:47

                                                       שחרית בנוסח עדות המזרח ב"בית אהרון"                                8:00

                                                       שחרית                                                                                  8:30

                                                       תקיעות שניות אחרי מנחה גדולה                                             13:10

                                                       

                                                       מנחה                                                                                    18:45

                                                        דרשה

 

                                                       ערבית ליל יום ב' דר"ה                                                            19:20

                                                       הדלקת נרות                                                                           19:34

                                                        

                                                        שחרית בנוסח עדות המזרח ב"בית אהרון"                                8:00

                                                       שחרית                                                                                  8:30

                                                       תקיעות שניות אחרי מנחה גדולה                                             13:10

                                                       מנחה                                                                                     18:45

                                                       דרשה לסיום החג

                                                       צאת החג                                                                                19:32

 

 

 

                                    צום גדליה

                                                     תחילת הצום                                                                           5:09

                                                     זמן טלית ותפילין                                                                      5:36 

                                                     שחרית                                                                         5:30 * 6:50 * 7:45

                                                     מנחה                                                                                     18:35

                                                     ערבית                                                                                    19:13

 

                                   עשרת ימי תשובה                                                 

                                                    שחרית                                                                         5:30 * 6:45 * 7:45

                                                    מנחה  ימים א,ב,ג                                                                      18:40

                                                    ערבית                                                                                    19:10

                                                     

 

                                    שבת שובה

                                                     ראה בלו"ז הרגיל

 

 

 

 

 לוח הזמנים לראש השנה

ועשרת ימי תשובה

 

                                   סליחות 

סליחות ראשונות מוצ"ש ניצבים וויילך        23:15

שחרית בימי הסליחות (מיום ב') 5:40/6:50/7:50

 

סליחות "זכור ברית", יום שלישי כ"ח באלול 23:00

שחרית בערב ראש השנה   5:55 * 7:00 * 8:00

 

א' דראש השנה

כניסת החג                                              18:19

מנחה ערב החג                                       18:29

שחרית (נוסח עדות המזרח - בבית אהרון)   8:00

 שחרית                                                    8:30

זמן מנחה גדולה                                      13:04

תקיעות שניות                      לאחר מנחה גדולה

מנחה                                                     18:30

                                                   

ב' דראש השנה

ערבית בליל החג                                    19:00

הדלקת נרות                                          19:13

 

שחרית (נוסח עדות המזרח - בבית אהרון)   8:00                                                     

שחרית                                                    8:30

זמן מנחה גדולה                                     13:04

תקיעות שניות                      לאחר מנחה גדולה

שיעור (פרופ' יהושע שוורץ)                       17:30

 

שבת שובה

ראה בלו"ז הרגיל

 

צום גדליה

תחילת הצום                                             5:00

שחרית                              5:30 * 6:50 * 7:50

מנחה                                                     18:10

ערבית                                                    18:52

 

עשרת ימי תשובה                                                 

שחרית                             5:30 * 6:50 * 7:50

מנחה                                                    18:16

ערבית                                                   18:46

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​