דגשים הלכתיים לעשרה בטבת שחל ביום שישי

 

 

מאת הרב אברהם וסרמן

 

עשרה בטבת ביום שישי

השנה עשרה בטבת חל ביום שישי, ןלהלן כמה דגשים הלכתיים:

א. מותר להתקלח במים חמים בעשרה בטבת, לכבוד שבת.

ב. מנחה כוללת ברכת 'עננו', קריאה בתורה, והפטרה כרגיל. אך לא אומרים אבינו מלכנו.

ג. הצום יוצא בצאת הכוכבים כמו צומות אחרים, כשאנו מתפללים ערבית. לכן נכוון את זמן אמירת ברכו של תפילת ערבית בליל שבת בדיוק לצאת הכוכבים.

ד. נזדרז ללכת בסוף התפילה, לשיר שלום עליכם ואשת חיל ואז לקדש.

ה. נמצא, כי למרות שהכלל הוא שאסור להיכנס לשבת מעונה, בצום עשרה בטבת נכנסים מעונים לשבת.

זה צום חמור כל כך, עד שלפי דעות מסוימות אפילו אם הוא היה חל בשבת -מה שלא יכול להיות מצד כללי הלוח - היו צמים! (בית יוסף או"ח תק"ן בשם אבודרהם). ממילא, מובן למה אנו צמים ביום שישי, למרות שנכנסים מתוך צום לשבת.

הסיבה: בספר יחזקאל כתוב על צום זה "כתוב לך את עצם היום הזה, סמך מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה", דגש על עצם היום הזה דוקא, ולכן לא ידחה. מה שאין כן תשעה באב שחל בשבת – נדחה ליום ראשון.

כמה שורות להעמקה בייחודיות הצום הזה

עד שמלך בבל סמך את המצור על ירושלים, ירמיהו, חולדה הנביאה ונביאים רבים נוספים התרו בעם שוב ושוב לחזור בתשובה. ללא הועיל. גם כשכבר החל המצור – התחנן ירמיהו שיחזרו בתשובה והמצור יסור מעליהם. בסה"כ ביקש מהם לשחרר את עבדיהם העבריים שבהם החזיקו לאחר הזמן המותר (שש שנים), ובכך יתחילו לפחות מהלך של תיקון. הם שחררו תוך כריתת ברית ושבועה שלא יחזירו אותם. המצור אכן סר, כשמלך בבל ירד דרומה להילחם בצבא המצרי. או-אז חזרו העשירים לשעבד את עבדיהם העבריים, וירמיהו ניבא את סופם (ירמיהו פרק לד).

על איבוד הצ'אנס האחרון גם כשהאסון מול העיניים ותחילת התהליך של החורבן – יש סיבה רצינית לצום וללמוד לקח...

נזכה שהצום הזה יחד עם שאר צומות החורבן, יהפכו לששון ולשמחה

 

 

 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​