בס"ד  

ג'  שבט  תשפ"ב                                                       05/01/2022

 

 

הכרזת   ועדת    הבחירות

על המועמדים  למועצת  קהילת  גבורת -  מרדכי  תשפ"ב

 

בתום מועד הגשת המועמדות למועצת קהילת גבורת מרדכי.

חברי המועצה הנוכחיים

שלמה רוזנטלר, ארני ארנפלד, עופר נוי, אורית ברנט, ברברה ברקוביץ, יעל לרנר, יגאל סבג, מלכה נויסטטר, עמירם סבן, ארז קוטנר, יהודית שטרן, ישראל שטיינמץ, אראלה נאור , בועז בלום , דניאל ורשבסקי

סיימו את תפקידם במועצה

שלמה רוזנטלר, ברברה ברקוביץ (הביעה נכונות להמשיך לכהן כגזברית המועצה), אורית ברנט (הביעה נכונות להמשיך עם פעילויות הילדים וועדת תרבות), יגאל סבג

מוכנים להמשיך

אליהו -ארני ארנפלד, יעל לרנר,  מלכה נויסטטר,  עמירם סבן, ארז קוטנר, יהודית שטרן, ישראל שטיינמץ, אראלה נאור , עוזי בלום , דניאל ורשבסקי, עופר נוי.

מועמדים חדשים

אילת סקסטין, רחל גאי

רשימה חברי המועצה תשפ"ב

וותיקים: אליהו -ארני ארנפלד, יעל לרנר,  מלכה נויסטטר,  עמירם סבן, ארז קוטנר, יהודית שטרן, ישראל שטיינמץ, אראלה נאור , עוזי בלום , דניאל ורשבסקי, עופר נוי.

חדשים:   אילת סקסטין, רחל גאי

לאור זאת ועדת הבחירות החליטה: היות ומספר המועמדים החדשים קטן ממכסת חברי המועצה ע"פ התקנון, מצב זה מייתר את קיום הבחירות למועצת הקהילה תשפ"ב .

ועדת הבחירות מודה בשם הקהילה לחברים שנרתמו לשאת בעול ניהול חיי הקהילה גם אלה העושים זאת מחוץ למועצה ומברכת את כלל העוסקים במלאכה חשובה זו הן היוצאים והן הנכנסים  בהצלחה ויישר כוח .

 

בברכה

חברי ועדת הבחירות :   אריה טימנס     עודד שוירמן    ישראל גולדפרב 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​