פניית

הרב אברהם וסרמן

לחברים

 

לקראת הבחירות למועצת העמותה

 

 

בס"ד, כ"ג שבט תשעט

שלום לכולם,

בימים אלה, מחפשים מתנדבים לנשיאה בעול הארגון והתפעול של קהילתנו היקרה, ולהצטרף לחברים שכבר עוסקים בכך בנאמנות ומסירות. מחפשים, אבל מתקשים למצוא.

התשובה 'אין לי זמן', אותה מקבלים הפונים, טעונה פירוש. הרי יש לכל אחד 24 שעות!

אלא שיש לו סדרי עדיפויות, כיצד למלא את זמנו.

ובכן, 'אין לי זמן' פירושו: עניין זה שאתה מבקש אינו מצוי אצלי ברמת עדיפות גבוהה.

על מנת להבהיר עד כמה הנושא חשוב, וברמת עדיפות גבוהה, אני כותב את השורות הבאות.

עשיה חברתית חד-פעמית שאינה עול, אינה מורגשת בכבדות המשא שלה, ולעתים נעשית רק כשבאה בקלות. היא אינה הופכת בהכרח לחלק מאופיו ואישיותו של אדם.

לעומתה, הנשיאה בעול, הקביעות בתפקיד, תחושת האחריות, הדאגה, ההתמסרות, הינה עמוקה ופנימית, ומבטאת ואף יוצרת מרכיב חשוב בנפש האדם, והיא זו שבאה לידי ביטוי במושג זה.

אחת המטרות המרכזיות של התורה היא ליצור אדם חברתי, מעורב, שהאחריות כלפי הזולת היא חלק קבוע בסדר היום שלו.

בכך אנו מקיימים את הציווי 'והלכת בדרכיו', שמשמעו ללכת בדרכי הבורא, אשר מרגע בריאת העולם הוא מפרנס את בריותיו ודואג לכל צרכיהם (גם מזווג זיווגים...).

לכן, אחת מהמידות שהתורה נקנית בהן היא "נושא בעול עם חברו" (אבות פרק ו), ויש להתאמץ ולפנות זמן כדי לקיימה.

וכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם

ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם

וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם

אברהם וסרמן

רב הקהילה

 

ולמי שיש עוד קצת זמן...

רעיון נפלא ראיתי בדבריו של רבי אברהם יפה'ן, מבעלי המוסר, ואביאנו בקיצור.

הוא שואל, האם לא היה טוב יותר לעם ישראל שמשה היה נשאר בבית פרעה ופועל לשיפור מצבם מכוח מעמדו, מאשר להושיע יהודי מוכה, ובסופו של דבר לברוח ממצרים?

התשובה היא זו: הזוהר אומר על הפסוק "ויפן כה וכה וירא כי אין איש", אלא איש לדרכו פנה בעסקיו.

כלומר, משה פנה כה וכה לראות אם מי שהוא שיגן על היהודי האומלל. אם היה קם גואל אחר לא היה משה צריך להתערב במחיר של סיכון כה גדול להציל יהודי אחד.

אולם בראותו שאין גואל, הבין שמצב זה בעצמו מהווה את הסכנה הכי גדולה, כשאין מי שישים לב לגורלו של הנרדף. מצב כזה שאיש לא יגן על חברו, וישאירוהו קרבן לאי-צדק משווע, מראה שכבר נשברה רוחם בקרבם וכל אחד דואג רק לקיומו הוא.

לכן, משה נחלץ להציל את הנרדף, ובזה לעודד את רוחם של אחיו המעונים.

על ידי זה שהקריב את מצבו האישי עבור חברו, הרים על נס את החשיבות של נשיאה בעול עם הזולת, שרק בזה יצליחו לצאת מכור הברזל של מצרים כעם אחד. זאת רמז הזהר בפירושו על "ויפן כה וכה", שאין הכוונה שהביט אם יש רואים, אלא שהסתכל אם יש איש מוכן להושיע את היהודי המוכה ללא צדק, ואם לאו מוכרח הוא להושיעו בכל מחיר.

זה היה הבסיס ונקודת המוצא לדרך הארוכה של משה בגאולת העם. כדברי המדרש, שלא זכה משה לנבואה בסנה אלא בזכות זה שנשא בעול עם אחיו בסבלותם (שמו"ר א, לב).

בכל דור, הקב"ה פונה כה וכה לראות אם יש איזה יחיד שאינו שקוע לגמרי בעסקיו ומתפנה לדאוג לגורל הצבור. מחפש את מי שאומר לעצמו, שמאחר שהמצב הוא כזה, שכל אחד פונה לענייניו, נופלת אפוא עליו האחריות שהוא יהיה הקופץ בראש במעשים ובביטחון ובמסירות נפש להצלת ישראל ועל ידי ההתעוררות שלו מלמטה יעשה התעוררות מלמעלה...

יהי רצון שנזכה להיות מהנושאים בעול עם הצבור ומקרבים את הגאולה.

(ע"פ "המוסר והדעת" שמות, מאמר "נושא בעול עם הצבור", עמוד כ"ב).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​