מכתב הרב בעניין סוף שנת השמיטה

 

 

 

לקראת סיומה של שנת השמיטה - להלן כמה עניינים מעשיים.

בברכת שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

אברהם וסרמן

 

הלכות ארבעת המינים במוצאי שמיטה

במוצאי שנת השמיטה ניתן לקנות ארבעת המינים בכמה אופנים :

1.     מהיתר מכירה, אין כל בעיה.

2.     מאוצר הארץ - למרות שהפרי קדוש בקדושת שביעית, מותר לקנות כיון שמשלם לאוצר בית דין ואין כאן איסור סחורה בפירות שביעית.

3.     אם חוששים שמא האתרוג הינו ממטע שלא נמכר ערב השמיטה, וגם אינו כלול במסגרת אוצר בי"ד - אפשר לקנות בהבלעה. כלומר, יקנה מאותו מוכר גם לולב וישלם את התמורה בעד הלולב במחיר גבוה מהרגיל ואת האתרוג יקבל "במתנה". כשקונים סט של ארבעת המינים - מבליעים הכל במחיר הערבה, שלפי כל הדעות אין בה קדושת שביעית.

פירות וירקות במוצאי שמיטה

גם כששנת השמיטה מסתיימת - יש עדיין פרות וירקות רבים הקדושים בקדושת שביעית. כל מה שנלקט לפני ר"ה - כגון גזר או תפו"א קדוש בקדושת שביעית, ולכן יש להקפיד לקנות במקום מסודר - או היתר מכירה או אוצר הארץ. אבל ירקות שנלקטו לאחר ר"ה - כבר אין בהם קדושת שביעית. 

פירות השנה הקרובה - כגון תפוזים ועוד, שכבר חנטו בשנת השמיטה - יש בהם קדושת שביעית ויש להקפיד לקנות במקום מסודר כנ"ל. פרות של אוצר-הארץ קדושים בקדושת שביעית עד התאריך הרלוונטי בכל פרי לפי גידולו (מכון התורה והארץ מפרסם לוחות זמנים).

שמיטת כספים

כדי שלא לנעול דלת בפני לווים, תקן הלל הזקן פרוזבול כדי ששביעית לא תשמט את החובות. לדעת רוב הפוסקים שביעית משמטת רק בסופה, לכן המעוניין לעשות פרוזבול עליו להזדרז ולעשותו טרם סיומה של שנת השמיטה. שאם לא כן - חובותיו נשמטים. הפוסקים ממליצים לעשות זכר לשמיטת כספים ולשמוט הלוואה אחת לפחות כדי שלא תשתכח תורת שמיטה זו. 

 

שנה טובה ומבורכת

 

 

 

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​